Suunnittelija ja kehittäjä ovat tärkeimmät avainosaajat applikaatio- ja web-projekteissa. Näiden kahden tekijän toimiva yhteistyö ja kommunikaatio on ensiarvoisen tärkeää, jotta projekti saadaan ajoissa ja laadukkaana maaliin.

Mustavalkoisesti luonnehdittuna voisi sanoa, että suunnittelija pohtii, miten palvelu saadaan paketoitua miellyttäväksi, hyvältä näyttäväksi ja helppokäyttöiseksi käyttöliittymäksi ja kehittäjä puolestaan on vastuussa teknisestä toteutuksesta. Todellisuudessa suunnittelijan ja kehittäjän maailmojen raja on kuitenkin huomattavasti häilyvämpi.

Onnistuneen sovelluksen rakentaminen vaatii kummaltakin osapuolelta joustamista, uusien asioiden omaksumista, saumatonta yhteistyötä ja yhteensopivaa ajattelukykyä.

Yhteensopiva työnkulku ja kyky oppia uutta avain toimivaan yhteistyöhön

Koska designin ja teknisen suunnittelun yhteispeli on sovellusmaailmassa niin keskeistä, aiheuttaa se myös stressiä osaamiseen liittyvien vaatimusten suhteen. Pitäisikö jokaisen suunnittelijan vielä kaiken muun lisäksi olla huipputason koodaaja ja kehittäjien Photoshop-velhoja? Ei aivan niinkään. Kyse on ennemmin siitä, että molemmilla on halu ja kyky mukautua toistensa työskentelymalleihin ja pystyä katsomaan haasteita toinen toistensa näkökulmasta.

Miten sovelluskehityksen Batmanin ja Robinin yhteistyö sitten saadaan sujumaan, kun suunnittelija haluaa hinkata animaatioita ja värejä, ja kehittäjän päätä puristavat latausajat ja laitteen muistin käyttö? Tärkeimpiä asioita ovat nähdäkseni nämä:

  • Molemminpuoleinen kunnioitus ja ymmärrys toisen osapuolen roolista projektissa.
  • Yhteensopiva työnkulku; suunnittelijan ja kehittäjän on hyvä käydä läpi toistensa työnkulku, niiden heikkoudet ja vahvuudet sekä selvittää, mikä toimintatapa on molemmille paras ja vähiten päänsärkyä aiheuttava.
  • Osaamisen kartoittaminen; joskus suunnittelijalta löytyy kykyjä tehdä teknisiä toimenpiteitä, kun taas joskus kehittäjällä on hyvä tuntuma suunnittelun perusasioihin. Mikäli molemmilla osapuolilla on hyvä käsitys toistensa vahvuuksista myös työnimikkeen ulkopuolelta, tulee yhteistyöstä joustavampaa ja hedelmällisempää.
  • Kyky hypätä epämukavuusalueelle ja opetella jatkuvasti uusia asioita ja konsepteja myös oman ydinosaamisen ulkopuolelta.

Mitä toimiva yhteistyö tarkoittaa asiakkaalle?

Yhtenäiset toimintatavat ja hyväksi havaitut työnkulut nopeuttavat projektin kulkua ja sen aloittamista. Tässä muutamia hyötyjä:

Dramatisoitu tilanne Taisteen toimistolta
Yhteensopiva työnkulku tekee projektin etenemisestä nopeampaa ja ketterämpää.
  • Nopeutta ja ketteryyttä; sisäisesti hyvin kommunikoitu ja suunniteltu projekti kulkee ketterämmin ja ongelmatilanteet ratkotaan nopeammin kun teknistä työtä ja suunnittelua ei tehdä eristyksissä.
  • Arkkitehtuurista on helpompaa tehdä suunnittelua mukailevaa ja ylläpidettävämpää.
  • Suunnittelussa voidaan ottaa paremmin huomioon tekniset rajoitteet, tai löytää kokonaan uudenlaisia ratkaisuja.

Epämukavuusalueelle hyppääminen on olennainen tekijä yhteistyön onnistumiselle. Jos teknisellä suunnittelijalla on peruskäsitys hyvistä käytettävyys- ja asettelusäännöistä ja suunnittelijalla ymmärrystä siitä, mikä on teknisesti mahdollista, muuttuu projektin toteutus huomattavasti jouhevammaksi. Kehittäjän ja suunnittelijan yhteistyössä voidaan tällöin keskittyä oleellisten ongelmien ratkaisuun eikä perusasioiden jatkuvaan korjaamiseen.

Projektin toteuttajaa etsiessäsi kannattaa siis ottaa yksittäisten tekijöiden osaamisen lisäksi huomioon heidän keskinäinen yhteensopivuutensa; tämä säästää projektin edetessä niin rahaa kuin hermojakin.

Lisää aiheesta:

Ivana McConnell – Designers and Developers: No Longer a House Divided

Voisit olla kiinnostunut myös näistä: