Design-antropologia yhdistää muotoilua, kulttuurien tutkimusta sekä liiketoiminta-analyysia. Tavoitteena on ymmärtää käyttäjiä heidän omista lähtökohdistaan käsin. Miksi ihmiset tekevät mitä tekevät? Miksi he väittävät tekevänsä jotain ihan muuta? Millainen teknologia saa ihmiset syttymään? Mikä motivoi heitä?

Erilaisilla tutkimusmenetelmien yhdistelmillä luodaan käyttäjälähtöinen ymmärrys, jolla saadaan merkittävää arvoa esimerkiksi digitaalisten palvelujen suunnitteluun. Juuri tämän vuoksi suuret brändit kuten Microsoft, Lego, Carlsberg ja Adidas ovat maailman suurimpia antropologien työllistäjiä.

Mihin design-antropologiaa tarvitaan?

Antropologi tuo asiakkaasi lähelle palvelun kehittämisen jokaisessa vaiheessa: ideointi, suunnittelu, toteutus ja tuotteen lanseeraus. Antropologian avulla voidaan ymmärtää asiakkaan toiveita ja pelkoja, sekä erityisesti tiedostamattomia odotuksia ja asenteita. Kaikki nämä yhdessä vaikuttavat merkittävästi siihen miten suunniteltu palvelu saadaan menestymään.

Antropologi työskentelee ensisijaisesti aina arvojen, tunteiden ja ihmisten parissa. Hyvä ihmistuntemus, empatia ja kyky soveltaa tutkittua on tärkeä osa design-antropologin osaamista.

Do your research!
Design-antropologin neuvo palvelukehitykseen.

Usein tutkimuksen kohteeksi muodostuu myös laajoja teemoja, kuten esimerkiksi raha, yhteisöt, leikki, empatia tai moraali. Näiden laajojen teemojen avulla voidaan varmistaa, että suunniteltu palvelu vastaa käyttäjien tarpeita mahdollisimman hyvin.

Design-antropologi töissä

Antropologi haluaa koko ajan tietää miksi. Jatkuvalla kysymyskierteellä ymmärretään esimerkiksi ladataanko, käytetäänkö tai suositellaanko mobiilisovellusta – ja ennen kaikkea miksi. Miksi sovellus halutaan ladata? Miten sitä käytetään? Miksi sitä käytetään niin? Miksi sitä ei suositella, vaikka sovelluksesta pidetään?

Tutkimusmenetelmissä painopiste on tämän vuoksi useimmiten syvähaastatteluissa ja havainnoinneissa. Pitkiä haastatteluja tehdään usein ja hyvin erilaisille kohderyhmille. Havainnoinnissa antropologi pyrkii menemään mahdollisimman lähelle ihmisten arkea. Tällä tavoin voi huomata sellaisia käyttäytymismalleja ja reaktioita, jotka ovat ihmisille usein tiedostamattomia. Tutkimusmenetelmiä voidaan kuitenkin soveltaa luovasti ja tapauskohtaisesti.

Enemmän kuin käytettävyystestausta

Design-antropologiassa sukelletaan syvemmälle kuin pelkässä käytettävyystestauksessa. Tämän vuoksi siitä on eniten hyötyä esimerkiksi konseptoinnissa, konseptin validoinnissa, sekä jo olemassa olevien palvelujen pullonkaulojen määrittämisessä. Projektit voivat olla eripituisia, mutta eniten design-antropologian menetelmistä saa irti pidemmissä projekteissa ja laajoilla kenttätöillä. Vertaileva, kriittinen ja ihmiskeskeinen ote tuottaa mahdollisuuksia liiketoiminnan ketterään kehittämiseen ja uusien innovaatioiden syntyyn.

Design-antropologiassa sukelletaan syvemmälle kuin pelkässä käytettävyystestauksessa.

Tyypillinen esimerkki olisi täysin uusi mobiilipalvelukonsepti, jota halutaan testata ensin potentiaalisilla asiakkailla, jotta palvelun kehittämiseen saadaan heti alusta alkaen vahva asiakaslähtöinen ote. Tällä tavalla palvelulle saadaan rakennettua myös mahdollisimman paljon kestävää arvoa – kaikille osapuolille.

Jo olemassa oleva palvelu hyötyy pidemmästä projektista, jossa hankitaan paljon erilaista dataa ja reaaliaikaisia käyttäjäkokemuksia. Käyttäjät voivat esimerkiksi pitää sovelluksen käyttöpäiväkirjaa, jolloin he itse osallistuvat sovelluksen käyttämiseen, tutkimiseen ja raportoimiseen.

Hyvä design osaa kuunnella käyttäjiään

Sovellusten suunnittelemisessa avaintekijänä on kyky ketterään muutokseen ja sopeutumiseen muuttuvissa digitaalisissa ympäristöissä. Design-antropologia tarjoaa välineet navigoida tässä ruuhkassa – ihmislähtöisesti.

Voisiko design-antropologiasta olla hyötyä sinun palvelusi käyttäjätutkimukselle? Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Voisit olla kiinnostunut myös näistä: